Info

Är du också ensam Lisa?

Hur kan två kvinnor säga så många ord om så lite, och ändå blir det så trevligt?
RSS Feed
Är du också ensam Lisa?
2024
July
June
May
April
March
February
January


2023
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2022
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
November
October
September
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March


All Episodes
Archives
Now displaying: March, 2019
Mar 24, 2019

Lisa 2 har tappat tron på internet och Lisa 1 på stora delar av mänskligheten. Det är inte ens säkert att postgirot finns kvar och då kanske jorden ändå är platt i alla fall. 

Mar 13, 2019

Lisa 1 har klippt halva håret och Lisa 2 har klippt hela, med hjälp av Youtube. Oraklet har importerat och försått frön, vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ett bygglovsärende. Vi avhandlar också limousiner, sneda kranier och Lilla sportspegeln.  

1